Tawm Tsam Xav Tau

Raws li xov Kho kho khoom thiab xov Insert; Ua tsaug ntau rau koj cov nyiaj them yug; Raws li cov tuaj ntawm Christmas thiab Xyoo Tshiab; Zoo siab xyoo tshiab thiab Zoo siab heev Christmas!