Tshaib plab Ntsuj Plig Dawb Huv

Kev Tshaib Plig Tshaib Plig Tshwmsim , yog ib lub sijhawm uas ib txwm muaj kev lig kev cai uas them nqi rau cov ntsuj plig ntawm cov tuag, tau ua kev zoo siab nyob thoob plaws ntau thaj chaw Suav Tebchaws Asia rau lub hli xya ntawm daim ntawv qhia hnub hli.

Thaum lub sij hawm ua kev lom zem, ghosts raug xa rov qab mus rau lub ntiaj teb kom cov neeg nyob thiab cov neeg hlawv ntawv nyiaj thiab khoom noj khoom haus - nrog rau kev xyuam xim - them nqi rau lawv cov poj koob yawm txwv thiab cov neeg tawg rog.

Lub hli dhau los, ntau lub zej zog tuaj yeem ua kev zoo siab, muab cov mov nplej rau cov tib neeg uas xav tau thiab ua haujlwm rau Suav ua haujlwm rau cov neeg ua haujlwm rau ib ntus