Hnub Tshiab

Hnub no yog Grain Full. Nws tau raug tshav ntuj tsis ntev los no, huab cua qhuav heev, kuv tau pib tos ntsoov rau hnub los nag. Dab tsi yog huab cua zoo li muaj? Koj puas tau hnav khaub ncaws caij ntuj sov?

Muaj ib hnub zoo!