Caij Ntuj Nruab Nrab

   Hnub no yog nag hnub! Dhau ntawm cov neeg keeb kwm, tib neeg thiab kab lis kev cai thoob plaws ntiaj teb tau ua kev zoo siab los nag thiab nws lub hwj chim ntawm txoj sia. Tag nrho lub neej yog nyob ntawm nag, thiab nag yog dab tsi ua rau peb lub ntiaj teb ntsuab thiab tshiab thiab zoo nkauj. Nag yog tsis tseem ceeb hnub no tshaj li yav tag los, thiab tam sim no cov neeg nyob ib ncig ntawm lub ntiaj teb muaj Lub Ntuj Hnub, ib hnub twg ua kev zoo siab txhua yam ntub thiab zoo.